قسمت ۸ – توران میرهادی، مادر صلح و کودکیدر این قسمت در مورد توران میرهادی، مادر صلح و کودکی صحبت می‌کنم.

زن توانمندی که از دردهای بزرگش، کارهای بزرگ ساخت. مدرسه فرهاد را تاسیس کرد. برای ارتقای سطح فرهنگ کودکان ایران زمین، شورای کتاب کودک را ایجاد و برای اولین بار در ایران، فرهنگنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایران آماده و منتشر کرد.

توران میرهادی را معمار نهاد کودکی در ایران و مادر معنوی همه کودکان ایران زمین می دانند.

در تهیه‌ بخش‌هایی از محتوای این قسمت، از مستند توران خانم، ساخته رخشان بنی اعتماد و مجتبی و میرتهماسب و همینطور مستند «یکی بود، یکی نبود» ساخته‌ غلامرضا کتال استفاده کردم.

موزیک استفاده شده در متن این قسمت، از کارهای کارن همایونفر است.

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور