Monthly Archives: January 2020

قسمت ۹ – کفش‌های نیلوفریدر قسمت نهم روزن، در مورد خشونت صحبت می‌کنم.

ابتدا خشونت و انواع آن را تعریف می‌کنم و بعد از مصداق‌هایی حرف می‌زنم یک زن در طول زندگیش ممکنه با آن‌ها روبرو بشه.

این قسمت رو با احترام تقدیم می‌کنم به مسافران پرواز ۷۵۲ و خانواده‌های داغدارشون

پانوشت: در زمان انتشار این اپیزود روایت‌های آزار جنسی «کامیل احمدی» منتشر نشده بود. پادکست روزن این تعرض‌ها را به شدت محکوم کرده و از قربانیان این تعرض حمایت می‌کند.

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور