Monthly Archives: July 2020

قسمت ۱۴ – نجود علی: ده‌ساله، مطلقهدر این قسمت داستان زندگی نجود علی را تعریف می‌کنم. دختر یمنی که در ۱۰ سالگی قربانی کودک‌همسری شد و جوان‌ترین دختری در دنیا بود که طلاق گرفت.

صفحه روزن در سایت نوار

اینستاگرام

توئیتر

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور

موزیک استفاده شده در این اپیزود:

Mark Eliyahu – Journey

Karim Sheri – Waltz-e-hich

Eishan Ensemble – Regret