Monthly Archives: February 2021

قسمت ۱۸- بیداد، روایت صد سال آواز زنان در ایران – شماره دوم: قمرالملوک وزیریآنچه در قسمت هجدهم می‌شنوید:

– شرح اولین حضور بدون حجاب قمر در گراند هتل تهران

– داستان عاشقی، ازدواج، بارداری، سقط و طلاق قمرالملوک وزیری

– جایگاه قمرالملوک وزیری در موسیقی ایران از دیدگاه محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، علی تجویدی

– همکاری قمر با رادیو و پاک شدن تمام نوارهای ضبط شده‌ش در رادیو

– بیماری قمر، فراموشی و زندگی در فقر

– مرگ و خداحافظی غریبانه

– وصیت‌نامه قمرالملوک وزیری

لینک مقاله در وبسایت موسسه مطالعات زنان آزگود

 اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور


قسمت ۱۷- بیداد، روایت صد سال آواز زنان در ایران – شماره اول: قمرالملوک وزیریآنچه در این قسمت می‌شنوید:

– وضعیت آواز زنان در عصر قاجار و اوایل دوره پهلوی

– دوران کودکی و نوجوانی قمرالملوک وزیری

– آشنایی قمر با کلنل علینقی وزیری

لینک مقاله در وبسایت موسسه مطالعات زنان آزگود

:روزن در شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور