قسمت ۱۷- بیداد، روایت صد سال آواز زنان در ایران – شماره اول: قمرالملوک وزیریآنچه در این قسمت می‌شنوید:

– وضعیت آواز زنان در عصر قاجار و اوایل دوره پهلوی

– دوران کودکی و نوجوانی قمرالملوک وزیری

– آشنایی قمر با کلنل علینقی وزیری

لینک مقاله در وبسایت موسسه مطالعات زنان آزگود

:روزن در شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور