قسمت ۲۳: ایران درودی، نقاش عشق و نور – بخش اولآنچه در این قسمت می‌شنوید:

– دوران کودکی و نوجوانی ایران درودی
– آشنایی ایران درودی با نقاشی و تحصیل در فرانسه 
– آشنایی با فرح دیبا 

لینک خرید کتاب «میان دو جهان»:
انتشارات مهرگان خرد

 

اینستاگرام روزن
توئیتر روزن
حمایت از روزن در داخل کشور
حمایت روزن در خارج از کشور