قسمت ۲۴: ایران درودی، نقاش عشق و نور – بخش دومآنچه در این قسمت می‌شنوید:

– دوران جوانی ایران درودی، زندگی در اروپا و آشنایی با هنرمندان برجسته دنیا
– ازدواج با پرویز مقدسی و بازگشت به ایران 
– ماجرای نقاشی تابلوی نفت و درخشش در نشریات بزرگ جهان
– شروع دوباره پس از مرگ عزیزان 
– مبارزه با سرطان و مرگ
– بنیاد درودی و آخرین آرزوی ایران درودی

منابع استفاده شده:

– کتاب در فاصله دو نقطه، وبسایت و اینستاگرام بنیاد درودی، مستند «ایران درودی» به کارگردانی مستانه مهاجر، مستند «زن، نور، نقاشی» به کارگردانی محمود شکرالهی 

اینستاگرام روزن
توئیتر روزن
حمایت از روزن در داخل کشور
حمایت روزن در خارج از کشور