Monthly Archives: September 2023

قسمت ۳۲ – جنبش زنان ایران – اسفند ۱۳۵۷ و حجاب اجباریآنچه در این قسمت می‌شنوید

– بزرگترین تظاهرات زنان ایران در ۱۷ اسفند ۵۷
– آنچه در اسفند ۵۷ گذشت 
– نظر گروه‌های سیاسی درباره حقوق زنان در سال‌های اول انقلاب اسلامی
– حجاب چگونه اجباری شد

اینستاگرام روزن
توئیتر روزن
حمایت از روزن در داخل کشور
حمایت روزن در خارج از کشور

موزیک‌های استفاده شده در متن

– سکوت شب از آلبوم شب، سکوت، کویر
– خون ارغوان‌ها، اجرای گروهی